ข่าวและประกาศ

Picture of ครูต้อ ADMIN
คะแนนสอบคณิต O-Net 2562
by ครูต้อ ADMIN - Monday, 4 February 2019, 1:25 AM
 

คะแนนสอบคณิต O-Net 2562  อย่างไม่เป็นทางการ โดยตัดคะแนนเด็กพิเศษออก

นามสกุล ชื่อ คะแนน/100.00
ยารังษี อิทธิกร 70.00
กองธรรม วรสรณ์ 50.00
เทพจักร์ จิรัชญา 55.00
ไกลถิ่น ทิพย์รวี 75.00
ไกลถิ่น ฐานิกา 7...
Read the rest of this topic
(110 words)
Picture of ครูต้อ ADMIN
ปฎิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
by ครูต้อ ADMIN - Sunday, 3 February 2019, 10:28 AM
 

ปฎิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร 053-795787Picture of ครูต้อ ADMIN
ประกาศผลสอบจุฬาภรณ์เชียงราย
by ครูต้อ ADMIN - Saturday, 2 February 2019, 4:00 AM
 

ประกาศผลสอบจุฬาภรณ์เชียงราย

          ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี ที่สอบได้เข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ เชียงรายได้สำเร็จ ส่วนเด็กหญิงอภิชญา  นันตา  ได้สำรองที่ 130  คลิกดู