ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูต้อ ADMIN
O-NET ปีการศึกษา 2562
โดย ครูต้อ ADMIN - พฤหัสบดี, 2 มกราคม 2020, 2:53AM
 

O-NET ปีการศึกษา 2562รูปภาพของครูต้อ ADMIN
ประกาศผลสอบ O-Net 2561
โดย ครูต้อ ADMIN - อังคาร, 11 มิถุนายน 2019, 9:23AM
 

ขอแสดงความยินดี หนูอ้อน กับ ไอน้ำ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน O-Net 2561 วิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะครับ  

รหัสวิชา 61 ภาษาไทย เฉลี่ยได้ 64.63/เฉลี่ยระดับประเทศ 55.90
รหัสวิชา 63 ภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยได้ 43.24/เฉลี่ยระดับประเทศ 39.24
รหัสวิชา 64 คณิตศาสตร์  เฉลี่ยได้ 59.12/เฉลี่ยระดับประเทศ 37.50
รหัสวิชา 65 วิท...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(71 คำ)