ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูต้อ ADMIN
คะแนนสอบคณิต O-Net 2562
โดย ครูต้อ ADMIN - จันทร์, 4 กุมภาพันธ์ 2019, 1:25AM
 

คะแนนสอบคณิต O-Net 2562  อย่างไม่เป็นทางการ โดยตัดคะแนนเด็กพิเศษออก

นามสกุล ชื่อ คะแนน/100.00
ยารังษี อิทธิกร 70.00
กองธรรม วรสรณ์ 50.00
เทพจักร์ จิรัชญา 55.00
ไกลถิ่น ทิพย์รวี 75.00
ไกลถิ่น ฐานิกา 7...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(110 คำ)
รูปภาพของครูต้อ ADMIN
ปฎิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
โดย ครูต้อ ADMIN - อาทิตย์, 3 กุมภาพันธ์ 2019, 10:28AM
 

ปฎิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร 053-795787รูปภาพของครูต้อ ADMIN
ประกาศผลสอบจุฬาภรณ์เชียงราย
โดย ครูต้อ ADMIN - เสาร์, 2 กุมภาพันธ์ 2019, 4:00AM
 

ประกาศผลสอบจุฬาภรณ์เชียงราย

          ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี ที่สอบได้เข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ เชียงรายได้สำเร็จ ส่วนเด็กหญิงอภิชญา  นันตา  ได้สำรองที่ 130  คลิกดู