ข่าวและประกาศ

Picture of ครูต้อ ADMIN
ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562
by ครูต้อ ADMIN - Tuesday, 24 March 2020, 3:17 PM
 


Picture of ครูต้อ ADMIN
ไวรัสโควิด 19 การขยายพันธุ์ และการป้องกันตัว
by ครูต้อ ADMIN - Sunday, 22 March 2020, 8:07 AM
 


Picture of ครูต้อ ADMIN
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติด พวค.เทิงวิทยาคม
by ครูต้อ ADMIN - Tuesday, 10 March 2020, 11:31 AM
 

          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติด พวค.เทิงวิทยาคม ทั้ง 3 ตน

เด็กหญิงธัญชนก   แซ่ซิ้ม    ลำดับที่ 24
เด็กหญิงอำภิลา  ใจแขว่ง  ลำดับที่ 33
เด็กหญิงลักษมี   อิ่นคำ     ลำดับที่ 37

          ส่วนคนที่พลาดหวังก็อย่าได้ท้อยังเหลือสอบภาคปกติ พยายามสอบให้ได้ห้องทับหนึ่งหรือสอง ก็จะได้เรียนเหมือนศ...

Read the rest of this topic
(74 words)