ข่าวและประกาศ

ประกาศห้องสอบ ศูนย์วิทย์

 
Picture of ครูต้อ ADMIN
ประกาศห้องสอบ ศูนย์วิทย์
by ครูต้อ ADMIN - Monday, 12 March 2018, 3:55 PM
 

ประกาศห้องสอบ ศูนย์วิทย์ 2561


        ขอให้นักเรียนตรวจสอบห้องสอบว่ามีเพื่อนใครบ้างที่สอบห้องเดียวกัน และนัดหมายเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ คลิกเพื่อดูห้องสอบ (ป.6)  ผู้ขาดคุณสมบัติแต่สอบได้ (ป.5) ประกาศผลสอบ 16 มีนาคม 2561

        อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
        
1.ดินสอ 2B
       2.ยางลบ
       3.ปากกาน้ำเงิน
      4.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ(สีชมพู)
      5.แต่งกายชุดนักเรียน

       นักเรียนที่ผ่าน ตัวจริง ให้มารายตัว ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น. 

หากไม่มารายงานตัว ในวันเวลา และสถานที่ ถือว่าสละสิทธิ์

และทางโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับ สำรอง แทนที่ในเวลา 13.00-14.30 น. ตามลำดับต่อไป

       สิ่งที่เตรียมตัว

        1. ค่าอุปกรณ์การเรียนแรกเข้า 300 บาท(นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน )

        2. ค่ากระเป๋าตราโรงเรียน 280 บาท(นักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน )

        รวม 580 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-795787 หรือ 053-795474-114 Facebook