ข่าวและประกาศ

การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2561

 
รูปภาพของครูต้อ ADMIN
การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2561
โดย ครูต้อ ADMIN - พุธ, 1 สิงหาคม 2018, 1:46AM
 

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดประกาศ

แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียน ดาวน์โหลด