ข่าวและประกาศ

ประกาศผลสอบจุฬาภรณ์เชียงราย

 
Picture of ครูต้อ ADMIN
ประกาศผลสอบจุฬาภรณ์เชียงราย
by ครูต้อ ADMIN - Saturday, 2 February 2019, 4:00 AM
 

ประกาศผลสอบจุฬาภรณ์เชียงราย

          ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกสรา  คำดวงดี ที่สอบได้เข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ เชียงรายได้สำเร็จ ส่วนเด็กหญิงอภิชญา  นันตา  ได้สำรองที่ 130  คลิกดู