ข่าวและประกาศ

ปฎิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

 
รูปภาพของครูต้อ ADMIN
ปฎิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
โดย ครูต้อ ADMIN - อาทิตย์, 3 กุมภาพันธ์ 2019, 10:28AM
 

ปฎิทินรับนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทร 053-795787