ข่าวและประกาศ

คะแนนสอบคณิต O-Net 2562

 
รูปภาพของครูต้อ ADMIN
คะแนนสอบคณิต O-Net 2562
โดย ครูต้อ ADMIN - จันทร์, 4 กุมภาพันธ์ 2019, 1:25AM
 

คะแนนสอบคณิต O-Net 2562  อย่างไม่เป็นทางการ โดยตัดคะแนนเด็กพิเศษออก

นามสกุล ชื่อ คะแนน/100.00
ยารังษี อิทธิกร 70.00
กองธรรม วรสรณ์ 50.00
เทพจักร์ จิรัชญา 55.00
ไกลถิ่น ทิพย์รวี 75.00
ไกลถิ่น ฐานิกา 70.00
นันตา อภิชญา 100.00
คำดวงดี เกสรา 100.00
อิ่นคำ ศศิญากร 20.00
ยั่งยืน วิไลพร 35.00
ปิจจะ พิชญาภา 50.00
พรชัย ศิวัช 70.00
ขัตติยะ พลาพร 65.00
เฟื่องบุญ วัชชิระกมล 40.00
พรหมมี เมธาวี 20.00
อินนันชัย พีรวิชญ 35.00
คำมูล นิสาลักษณ์ 30.00
กลิ่นมณฑา อานนท์ 75.00
รวมเฉลี่ย 56.47