ข่าวและประกาศ

ประกาศผลสอบคัดเสือกศูนย์วิทย์เทิง

 
Picture of ครูต้อ ADMIN
ประกาศผลสอบคัดเสือกศูนย์วิทย์เทิง
by ครูต้อ ADMIN - Sunday, 10 March 2019, 11:50 AM
 

         นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการสอบเข้าศูนย์วิทย์เทิงได้จาก คลิกที่นี้