ข่าวและประกาศ

ประกาศผลสอบ O-Net 2561

 
Picture of ครูต้อ ADMIN
ประกาศผลสอบ O-Net 2561
by ครูต้อ ADMIN - Tuesday, 11 June 2019, 9:23 AM
 

ขอแสดงความยินดี หนูอ้อน กับ ไอน้ำ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน O-Net 2561 วิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะครับ  

รหัสวิชา 61 ภาษาไทย เฉลี่ยได้ 64.63/เฉลี่ยระดับประเทศ 55.90
รหัสวิชา 63 ภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยได้ 43.24/เฉลี่ยระดับประเทศ 39.24
รหัสวิชา 64 คณิตศาสตร์  เฉลี่ยได้ 59.12/เฉลี่ยระดับประเทศ 37.50
รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยได้ 48.00/เฉลี่ยระดับประเทศ 39.93